Oetsjlaag AenjeRace 2023

RedaktieNuuts

De prieze zeen óngerwaeg nao de wènnaars!

VIP Plaats 1 Aenjetrofee + flesjke drank Sandra Thissen Consultancy
Finale plaats 1 € 200,- Raf Crommentuijn
Finale plaats 2 € 100,- Sem Gruisen
Finale plaats 3 € 50,- Bram Bohnen
Finale plaats 4 Bon Knip-Knap Haarmode Nick Grootjans
Finale plaats 5 Flesj Fiero Marc Meuleners
Finale plaats 6 Flesj Zösterse kruidenbitter Bart Schulpen
Finale plaats 7 10 bonne Aetcafe d'n Hook Evert Masthoff
Finale plaats 8 10 bonne Aetcafe d'n Hook Dex Bronneberg
Finale plaats 9 ZjumbandjAenj Sylvia Storken
Finale plaats 10 Mötsjke Aenjerace Corrie Peters-Suijlen
Finale plaats 11 LG Smart TV door Snackpoint Zöstere Susan en Wim Slot
Manche 1 Fuik 1 Flesj Aspro Brews mit glaas Esther Storken
Manche 1 Fuik 2 Flesj Aspro Brews Bas Philippens
Manche 1 Fuik 3 Flesj Aspro Brews Bas Stams
Manche 2 Fuik 1 Flesj Aspro Brews mit glaas Celina Crutzen
Manche 2 Fuik 2 Flesj Aspro Brews Bas Stams
Manche 2 Fuik 3 Flesj Aspro Brews Fer Eberson
Manche 3 Fuik 1 Flesj Aspro Brews mit glaas Paul Mostard
Manche 3 Fuik 2 Flesj Aspro Brews Marlies Wackers
Manche 3 Fuik 3 Flesj Aspro Brews Ralf Roebroek
Manche 4 Fuik 1 Flesj Aspro Brews mit glaas Pap en mam van Neer
Manche 4 Fuik 2 Flesj Aspro Brews Wilbert Smeets
Manche 4 Fuik 3 Flesj Aspro Brews Jannie Schlangen
1ste pries kleuërplaat ZjwumbandjAenj + tuut sjlók Saar Sanders & Loes Sanders
2de pries kleuërplaat Mötsjke Aenjerace Floor en Cloë
3de pries kleuërplaat Mötsjke Aenjerace Bas

Aenjerace 24 juni 2023

RedaktieNuuts

Haol de buttons en de pètjskes mer weer oet de kas, ’t geit gebeure! Op zaoterdig 24 juni 2023 viere weer ós 25-jaorig besjtaon mit uch op “De Sjöttewei” in Baakhaove. En waat is ein baeter maneer om dit te viere den mit de beroemde Aenjerace? 100 gael aenje per manch die tegeliek De Roaj Baek aafsjtruime op waeg nao de finish naeve De Sjöttewei. De Aenjerace besjtuit oet versjillende manches, wobie diverse prieze te wènne zeen. Aan ’t eind van de race zal d’r ein spectaculaire finalerace plaatsvènje. Dus sjrief dich sjnel in veur de race en waem wèt geis dich waal mit eine geweldige pries nao hoes!

Bezeukers kènne online aenje reservere, veur € 5,- per sjtök, door ’t insjriefformulier in te völle. Mer auch bedrieve kènne mitdoon mit de Sjponsor Aenjerace. Sjponsor aenje zeen te reservere veur € 10,- per sjtök, auch via ’t insjriefformulier. De betaling volg achteraaf via ein betaalverzeuk.

Hoofprieze veur nummer 1, 2 en 3: € 200,- € 100,- en € 50,-. En d’r zeen natuurlijk nog diverse extra prieze te wènne. Bedrieve de deilnumme aan de Sjponsor Aenjerace kènne ludieke prieze wènne en natuurlijk ieëwige roem!

’t jubileumfieës wurdt aangekleijd mit live-optraejes van Nuchter Vertrog en SKArtacus. Auch höbbe weer veur auwt-leeje ein reünie georganiseerd, wo auw herinneringe kènne waere opgehaold. En uiteraard zal d’r voldoende drank en aete aanwezig zeen om ’t fieës compleet te make, mit zelfs ein Aspro Brews speciaal beer paviljoen. Veur de kleintjes zal d’r tösje de foodcorner en de reünie-tent ein fijn sjprèngkösse sjtaon. De wei geit om 14:00 oer aope en ’t programma eindigt om 23:00 oer op De Sjöttewei. Mer gein zörg, want aansjloetend sjtart de afterparty in “Aetcafé d’n Hook”. Hie kènt nog tot in de late uurkes gedans waere op de plaetjes van de DJ.

Mis deze speciale daag neet en reserveer aenje veur de Aenjerace of ès sjponsor via ’t insjriefformulier. Weer kieke d’r haer oet om deze mijlpaol same mit dich te viere op De Sjöttewei in Baakhaove op 24 juni. Tot den!

Ès d’r nog vraoge zeen kènse die sjtelle door eine mail te sjtuure nao: info@zaateweg.com.

KLIK HIE EN RESERVEER AENJE!

Jubileum 2×11(+3) Aenjerace geit toch gebeure!

RedaktieNuuts

Haol de buttons mer weer oet de kas, en sjtaek ze op! ’t geit gebeure, òs jubileum 2×11(+3) geit gevierd waere mit òs beroemde Aenjerace op zaoterdig 24 juni 2023. Blok d’n daag in de agenda en volg òs veur de ontwikkelinge.

Jubileumfieës / Aenjerace oetgesjtèld

RedaktieNuuts

Aangezeen 🦠 de deens oetmaak, mótte auch weer sjuve mit ós 🏁 🦆🦆🦆, 2x 11 jaorig besjtaonsfieës 🕺🏼🥳. Neet 1 jaor, mer minimaal 2 jaor, jao 2 jaor! De zomer van 2021 is al drök bezat. Maak gebroek van de laege tied en lieër uch ein instrument sjpele! 🎺 🎷 🥁 🎶 Names Zaateweg, 🤴🏼. #bliefgezondj #drènkbeer 🧸 euh, 🍺

Aenjerace 27 juni 2020

RedaktieNuuts

Om ós 2 X 11 jaorig jubileum te viere hauwte weer op 27-06-2020 de “in Zöstere wereldberoemde” Aenjerace. Mit meziek, beer, activiteite en uch lüj belaof dit weer eine sjieke daag te waere. Hauwt dees website, Facebook en Instagram in de gate veur updates euver dit onvergaetelijk evenement!